فرم سفارش اختصاصی


  مدل انتخاب شده


  نوع پارچه


  مشخصات مانتو


  مشخصات شلوار

  1. فاق بلندفاق کوتاه

  2. کمر کشکمر معمولی


  اطلاعات ارسال
  کارهای شخصی دوزی بسته به نوع پارچه و داشتن لایه و آستر تعیین قیمت می شود.(در بازه قیمت 700 الی 900 هزار تومان)
  پس از ثبت موارد مورد نظر از طرف کالین جهت تایید مشخصات و اعلام قیمت با شما تماس گرفته میشود.